Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?
Przed zapisaniem się na szkolenie, osoba ubiegająca się o prawo jazdy, składa w starostwie następujące dokumenty celem założenia profilu kandydata na kierowcę:
1) wniosek o wydanie prawa jazdy,
Jeżeli nie posiadasz dowodu osobistego, potrzebne jest zaświadczenie o zameldowaniu. Wniosek podpisujesz w obecnosci pracownika wydziału komunikacji.
2) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem ,
3) wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
4) zgodę rodziców - jeżeli jest wymagana,
Zgodę rodzic podpisuje w obecnosci pracownika wydziału komunikacji.

Zapisujemy się na kurs w ośrodku szkolenia kierowców przekazując numer profilu kandydata na kierowcę.